Over ACTpluz

Wie wij zijn, wat we doen en waarom.

Wij voelen en bewegen ons als entrepreneurs

Wij zijn voortgekomen uit een initiatief van twee gedreven mensen. Met het doel om nieuwe ideeën tot ontwikkeling te brengen, met betrekking tot het bevorderen van de autonomie van de mens en het stimuleren van creativiteit. Wij werken gepassioneerd aan onze 'producten', die wij liever aanduiden als toegepaste creaties. En, wij hebben nog ideeën genoeg. Wij blijven volop aan het werk. Heerlijk!

Wij creëren toepassingen waarmee mensen, elk voor zich, hun autonomie kunnen vestigen

Mensen willen autonomie, zeggenschap over hun eigen leven. Bij alles wat zij doen. Dat is de tijdgeest vandaag de dag. Ongeacht leeftijd en positie in de maatschappij. Met veilige en gebruiksvriendelijke toegepaste applicaties gaan ongekende deuren open, voor iedereen die dat wil; wordt er bereikbaar wat gisteren nog niet kon. Dat schept nieuwe kansen voor ontplooiing.

Daar ligt ons werkgebied. Wij maken wat jij kunt gebruiken. Met respect voor jouw self sovereign identity. Hier volgen wij de ontwikkelingen van Ledger Leopard > een nieuwe identiteitsstandaard.

Wij doen wat we doen, want ieder mens is uniek

Mensen laten doen wat ze zelf willen, waarvan zij denken dat het goed is, zelfs het beste is! Dat willen wij faciliteren met onze toegepaste applicaties, die elke gebruiker in staat stelt een stukje eigenheid aan de omgeving te laten zien.

Daarom doen wij elke dag wat wij doen.