Alle projecten van ACTpluz.

Volg ons en onze projecten

Eigen regie als zorgvrager in de keuze wie jou gaat helpen thuis!

De Zorg in Nederland heeft een ontwikkeling meegemaakt. In het verleden was het de arts die voorschreef wat er moest gebeuren. Dit is inmiddels opgeschoven naar een situatie waarin de patiënt mee mag praten over de benodigde zorg. Een goed voorbeeld daarvan is het opvragen van een second opinion.

We gaan een volgende stap maken: de patiënt komt steeds meer in de regiefunctie. Een maatschappelijke ontwikkeling die zichtbaar is en de term 'patiënt' laat transformeren naar die van 'cliënt'. Prof. dr. Guus van Montfort en mr. Rob van Wylick noemen dat het prosumentenmodel, van vóór via mét naar dóór de cliënt (ISBN 9789088509162). Een aanrader om te lezen voor iedereen in de Zorg.

Met de ontwikkeling van pluzcare speelt ACTpluz in op bovengeschetste ontwikkeling. De applicatie in ontwikkeling (portal), gaat de zorgvrager positioneren in de stoel van de regisseur. Je weet vaak samen met je directe omgeving, zoals familie en vrienden, heel goed zelf verantwoorde keuzes te maken in wie jou gaat helpen thuis. Het portal van pluzcare biedt de zorgvrager de gelegenheid een zorgverlener te kiezen die precies bij jou past.

Zo ook gaat de zorgverlener, geheel zonder tussenkomst van een bemiddelaar, zelf op zoek naar een zorgvrager waarvoor zij/hij de geschikte vaardigheden en competenties heeft. Bovendien onderhandelen zij samen over het tarief. Het portal van pluzcare helpt bij het vinden en invullen van alle administratie.

Het bijzondere aan het portal is dat de zorgovereenkomsten worden geregistreerd met behulp van blockchain technologie. Dat maakt dat het veilig kan en iedereen eigenaar blijft van zijn/haar eigen gegevens. En dat vrijwel zonder transactiekosten. Dat geeft ruimte voor de zorgverlener om een betere verdienste af te spreken zonder dat de zorgvrager hier extra voor gaat betalen. Immers, de traditionele kosten van de bemiddelaar komen te vervallen.

Een zelflerend kwaliteit beoordelingssysteem op basis van artificiële intelligentie (AI) is een unieke gelegenheid de kwaliteit van de zorgverlening autonoom te laten verhogen.

Jouw creatieve foto is geld waard!

Verkoopbare fotografie was tot voor enige decennia terug alleen voorbehouden aan professionele beroepsfotografen. Vandaag de dag heeft vrijwel iedereen op z'n minst een mobiele telefoon met een camera erin op zak, een zogenaamde smartphone. Elke dag worden er miljoenen foto's gemaakt over de hele wereld.

Wat zou het mooi worden als jij de door jou gemaakte foto's aan een liefhebber of bewonderaar kunt verkopen. Dat ze opeens geld waard zijn! Of dat ze interessant worden voor een galerie of tentoonstelling. Of levensgroot zouden schitteren in een stationshal.

ACTpluz heeft het project PixCaf in ontwikkeling genomen: een platform waarop iedereen eigen fotowerk kan publiceren. Van amateur tot professioneel fotograaf. In een beschermde omgeving zodat het copyright volledig bij de maker blijft. Je voert zelf de regie, jij bepaalt wie jouw fotowerk mag zien. Of aan wie jij het tegen een vergoeding wilt uitlenen gedurende een samen te bepalen periode.

De waarde van jouw foto wordt op verschillende elementen en karakteristieken beoordeeld, zoals: onderwerp, uitsnede, kleuren, financieel, etc.. Deze waarden worden bepaald door een jury. De deskundigheid van de juryleden wordt op haar beurt getoetst op zaken als: deskundigheid, vermogen om te kunnen beoordelen, ervaring, etc. Dit maakt dat maximale onafhankelijkheid en betrouwbaarheid wordt gegarandeerd. De artificiële intelligentie gaat er voor zorgen dat objectiviteit in de beoordeling wordt gegarandeerd.

Het PixCaf portal wordt gebouwd gebruikmakend van o.a. blockchain technologie en artificiële intelligentie.

Een digitaal atelier voor elke kunstenaar, om te interacteren met het publiek. Kunst tot collectieve creatie.

Een kunstenaar werkt overwegend alleen in een eigen atelier of werkplaats. Uitzonderingen daargelaten. Het hebben van een heus atelier is voor veel kunstenaars niet eens weggelegd. TsnuK gaat elke kunstenaar een tijdelijk virtueel atelier geven, onder de voorwaarden van interactie met het publiek.

Kunst met een collectief tintje.

TsnuK is een geheel nieuw project dat nog in het stadium van idee leeft. Verdere ontwikkeling wordt voorzien voor 2022.