pluzcare

Het eerste project dat ACTpluz in ontwikkeling heeft genomen is
pluzcare. Een applicatie waar zorgvragers en zorgverleners elkaar kunnen
vinden, geheel zelfstandig. Het sluit aan bij de maatschappelijke
ontwikkeling, door de overheid gestimuleerd, om de zorgvragers meer
eigen regie te laten voeren.

---

Het eerste project dat ACTpluz in ontwikkeling heeft genomen is
pluzcare. Een applicatie waar zorgvragers en zorgverleners elkaar kunnen
vinden, geheel zelfstandig. Het sluit aan bij de maatschappelijke
ontwikkeling, door de overheid gestimuleerd, om de zorgvragers meer
eigen regie te laten voeren.

---